Slide Sentinel1 New experience in training

Sentinel1

Nowoczesny system treningowy klasy PREMIUM – Sentinel1 składa się z innowacyjnych rowerów oraz systemu informatycznego.

Innowacyjne rowery treningowe systemu Sentinel1 wyposażone są w tablet, zasilany również przez energię wytwarzaną przez trenującego podczas treningu.
Aby uniknąć uczucia frustracji i nudy podczas treningu istotne są dokładne pomiary stanu osoby ćwiczącej, szybka i dokładna analiza danych oraz reaktywność planu treningowego, a także zapewnienie emocji i czynnika motywującego. Zaprojektowany system Sentinel1 udostępnia w/w narzędzia, które pozwalają na stworzenie optymalnego planu treningowego dla konkretnej osoby.

Rowery Sentinel1 charakteryzują się zmienną geometrią, umożliwiającą pochylanie się urządzenia zarówno do przodu i do tylu, symulując zjazdy / podjazdy, jak i na boki, symulując skręty. Funkcjonalność  ta powoduje imitowanie naturalnych odczuć i ruchów oraz pracę mięśni,  jak podczas jazdy na zwykłym rowerze. Odczucia te są spotęgowane poprzez gogle VR odtwarzające film 360.

Rower nowej generacji Sentinel1 wspiera nie tylko użytkownika, ale również trenera, który ma możliwość, zdalnego ustawiania planów treningowych, monitorowania postępu ćwiczeń, podglądu stanu ćwiczących osób oraz zdalne wpływanie na przebieg treningów. Rower zapewnia także możliwość  zmiany obciążenia wynikającego ze zmiany kąta nachylenia trasy, którą przemieszcza się trenujący. Parametry jakie są monitorowane podczas treningu to m.in. HR, kadencja oraz  moc (obciążenie).

Oprogramowanie systemu Sentinel1 składa się z kilku bazowych modułów:

 – Portalowego – umożliwiającego logowanie się użytkownikom i planowanie treningów,

Wirtualnego trenera – zaprojektowanego w oparciu o inteligentne algorytmy, potrafiącego sterować obciążeniem w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną efektywność treningu,

Społecznościowego – umożliwiającego śledzenie postępów znajomych czy  rywalizację z nimi,

–  Analitycznego – prezentującego postępy i wyniki trenerom, by mogli odpowiednio planować kolejne etapy ćwiczeń.

System zapewnia monitoring online krytycznych parametrów treningu, reakcje systemu lub przekazanie stosownej informacji o zagrożeniu czy pojawieniu  się niepoprawnych parametrów.

Sentienl1 umożliwia również rezerwacje online rowerów w danym klubie fitness, zapraszanie uczestników treningów do grywalizacji, zdobywanie trofeów, ustawianie online przez trenera  planów treningowych dla różnych osób. Sentinel1 wdrożony w danej sieci klubów zlokalizowanych w różnych miejscach, daje możliwość rezerwacji rowerów i  realizacji planów treningowych bez względu na miejsce przebywania w danym czasie, co ma istotne znaczenie dla osób podróżujących.

O nas

Next Sp. z o.o – pomysłodawca i twórca  nowoczesnych urządzeń treningowych, których głównym założeniem jest dostarczanie niepowtarzalnych wrażeń,  doświadczeń i emocji  podczas treningów, a także monitorowanie ich postępu zarówno poprzez trenera, trenującego jak i przez system. Motto przewodnie firmy Ne-xt :  New expierience in training. Twórcy technologii rozwijanej przez firmę Ne-xt to  pasjonaci sportu, szczególnie rowerowego, związani od lat z branżą informatyczną i gamingową. Powiązanie wiedzy, doświadczeń i pasji z w/w dziedzin pozwoliło na stworzenie innowacyjnego systemu treningowego Sentinel1.

Improve your general performances.

Projekt pt. Rozwój firmy NE-XT poprzez przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego dla dwóch systemów rowerków rehabilitacyjnego i treningowego wraz z oprogramowaniem, Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.05-12-0002/19-00. 

Przedmiotowy projekt zakłada przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego, którego rezultatem będą dwa projekty wzornicze dla innowacyjnych systemów: rowerka treningowego i rehabilitacyjnego wraz z towarzyszącym im oprogramowaniem.  Wartość projektu – 461 250.00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich – 297 925.00 PLN

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.